Τακτικά μέλη της Ε.Λ.Α.

 

 1. Πετρίδου Στυλιανή (Στέλλα)
 2. Ανδριώτου Γεωργία
 3. Παπάλα Μαρία
 4. Καλέμη Περμαθούλα (Πέρθα)
 5. Καλλονιάτης Αθανάσιος (Θανάσης)
 6. Μισγίρης Ευστράτιος
 7. Δουκέλλης Αντώνιος
 8. Σταυράκογλου Χρήστος
 9. Τυρίκος - Εργάς Γεώργιος
 10. Καραφύλλη Μαριάνθη
 11. Κλειδαρά Πηνελόπη
 12. Κουρσουμπά Ευδοκία
 13. Μπούμπας Δημήτριος
 14. Βουζούλια - (Περγάμαλη) Ευστρατία
 15. Ψαραδέλλη Αλεξάνδρα
 16. Πολυπαθέλλης Κωνσταντίνος
 17. Τζαννή Δέσποινα
 18. Στεφανέλλης Τζάνος
 19. Κοκκινογέννη Γεωργία
 20. Μαργαρίτη Μαρία
 21. Παπάζογλου Πέτρος
 22. Φριγγής Αντώνιος
 23. Πάσκος Άγγελος
 24. Ανεζίνος Ηλίας
 25. Πανούριος Ευστράτιος
 26. Τσουκαλοχωρίτη Γεωργία
 27. Βαλτάς Σταύρος
 28. Ναούμης Γεώργιος
 29. Παπάνης Ιωάννης