Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Α.Πρόεδρος: Πετρίδου Στυλιανή (Στέλλα)
Αντιπρόεδρος: Ανδριώτου Γεωργία
Γενική Γραμματέας: Παπάλα Μαρία
Ταμίας: Κοκκινογέννη Γεωργία
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Καλέμη Περμαθούλα (Πέρθα)
Βοηθός Ταμία: Μαργαρίτη Μαρία
Μέλος: Καλλονιάτης Αθανάσιος (Θανάσης)