Ιδρυτικά μέλη της Ε.Λ.Α.


 1. Πετρίδου Στυλιανή (Στέλλα)
 2. Ανδριώτου Γεωργία
 3. Παπάλα Μαρία
 4. Καλέμη Περμαθούλα (Πέρθα)
 5. Καλλονιάτης Αθανάσιος (Θανάσης)
 6. Μισγίρης Ευστράτιος
 7. Δουκέλλης Αντώνιος
 8. Σταυράκογλου Χρήστος
 9. Τυρίκος - Εργάς Γεώργιος
 10. Καραφύλλη Μαριάνθη
 11. Κλειδαρά Πηνελόπη
 12. Κουρσουμπά Ευδοκία
 13. Μπούμπας Δημήτριος
 14. Βουζούλια - (Περγάμαλη) Ευστρατία
 15. Σάββα Αντωνία
 16. Ψαραδέλλη Αλεξάνδρα
 17. Πολυπαθέλλης Κωνσταντίνος
 18. Τζαννή Δέσποινα
 19. Στεφανέλλης Τζάνος
 20. Κοκκινογέννη Γεωργία
 21. Μαργαρίτη Μαρία