Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των μελών

 Αγαπητά μέλη,

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, άρθρο 14, η «Ένωση Λογοτεχνών Αιγαίου» συνέρχεται σε τακτική γενική συνέλευση των μελών της στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου.

Προς τούτοις, το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 στα γραφεία της Ε.Λ.Α. στην Καλλονή (Πνευματικό Κέντρο Καλλονής, Λέσχη «ΑΡΙΣΒΗ»).

Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία, η συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικώς χωρίς νέα ειδοποίηση την 4η Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο .


Τα θέματα της γενικής συνέλευσης θα είναι:

1. Εκλογή προεδρείου της Συνέλευσης

2. Διοικητικός απολογισμός

3. Οικονομικός απολογισμός

4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής

5. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

6. Λοιπά έκτακτα θέματα που πιθανώς να τεθούν από τα μέλη προ της ενάρξεως της συνέλευσης.


Επειδή τα θέματα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά παρακαλούνται όπως όλα τα μέλη δώσουν το παρόν και συμμετάσχουν ενεργά προς όφελος της Ένωσής μας.


                                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

               Η Πρόεδρος της Ε.Λ.Α.                     Η Γενική Γραμματέας της Ε.Λ.Α.

                 Πετρίδου Στυλιανή                                   Παπάλα Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου